Formació acadèmica

Llicenciatura en Filologia Catalana
Universitat de Lleida (2003)

Certificat de Coneixements
de llenguatge administratiu
Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (Barcelona 2003)

Postgrau en Gestió cultural
Universitat de Lleida (2005)

Diploma d’estudis avançats
dels estudis de doctorat Llengua
i literatura: identitat i estandardització (Universitat de Lleida / Universitat Rovira i Virgili, 2008)

Curs de Llenguatge jurídic català
Universitat Oberta de Catalunya (juliol de 2012)

Certificat de Nivèu A1 (de coneishements oraus e escrits basics de lengua aranesa/occitan d’Aran), nivell equivalent a l’A2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües del Consell d’Europa
Universitat de Lleida / Conselh Generau d’Aran (juliol de 2013)Docència i investigació

Professora a temps parcial (4 h setmanals) del nivell C2 de català (nivell superior) al Servei Lingüístic de la Universitat de Lleida (cursos 2011-2012 i 2012-2013).

Professora associada a temps parcial de les assignatures Onomàstica catalana i Sociolingüística catalana II, impartides a la llicenciatura de Filologia Catalana (Universitat de Lleida, curs 2009-2010), i de les assignatures Teoria i pràctica de l’assessorament lingüístic i Introducció a la sociolingüística, impartides a la llicenciatura de Filologia Catalana i a la diplomatura de Magisteri, respectivament (Universitat de Lleida, curs 2010-2011).

Tècnica en normalització lingüística. Centre de Normalització lingüística de Lleida (2005-2010).

Beca de col·laboració en l’estudi sistemàtic de la fraseologia completa de l’obra de l’autor Jesús Moncada, concedida pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports i dirigida per la Dra. Maria Pau Cornadó. Departament de Filologia Catalana i Comunicació, Universitat de Lleida (2001-2002).

Serveis

Correccions d’estil, ortotipogràfiques, transcripcions d’originals manuscrits i traduccions català <–> castellà (2005- ), tant per a empreses i institucions com per a particulars, de tot tipus de publicacions i escrits (llibres, revistes, propaganda diversa, pàgines web, treballs universitaris, tesis doctorals...)


Redacció i edició de textos

Cocuradora de les Actes del Quinzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, ed. a cura d’Imma Creus, Maite Puig i Joan R. Veny. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2011.

Redacció d’entrades per al Diccionari biogràfic de les terres de Lleida: política, economia, cultura i societat (segle xx), a cura de Conxita Mir, Antonieta Jarne, Joan Sagués i Enric Vicedo. Lleida: Alfazeta Edicions, 2010.

Estudi introductori i curació del llibre (juntament amb Albert Turull) Vocabulari del pagès, de Miquel Pont. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2005.

Clients habituals

Ajuntament d’Agramunt

Ajuntament de Lleida

Càtedra Màrius Torres de la UdL

Centre Municipal de Cultura (Cervera)

Departament de Filologia Catalana i Comunicació de la UdL

Editorial Fonoll

Editorial Les Hores

Editorial Punctum

Fundació Enciclopèdia de Menorca

Fundació Jordi Cases i Llebot

Fundació Privada Espai Guinovart

ICG Software

Institut de Llengües de la UdL

Museu d’Art Jaume Morera (Lleida)

Museu d’Història de Barcelona

Museu de Cervera

Museu de Lleida: diocesà i comarcal

Museu de Solsona

Museu de Tàrrega

Quadratí (estudi de disseny)

Tigre de Paper Edicions


correccions@maitepuig.cat

Lleida · Cervera